Over Anke

Anke Zegers
Anderen zien me als positief, een doener, recht door zee, eerlijk, meevoelend en als een spiegel.
Mijn kwaliteit als coach is dat ik snel tot de kern door dring.
Ik ben gefascineerd door de innerlijke mens.
Met mijn coaching kom ik tot de diepere betekenis van klachten en de ervaren problemen van het fysieke en mentale en emotionele lichaam.

Visie
De uitdaging in mijn vak is om samen met mijn cliënten op zoek te gaan naar de sleutel tot een gezond (er) leven in verbinding met zichzelf.
Ik geloof in intrinsieke motivatie, een duidelijk doel voor ogen en je eigen verantwoordelijk weer nemen.
En wat is daar voor nodig.
Wat spiegelt je kind wat er mag veranderen? Wat zeggen de fysieke klachten je?

Missie
Als kindertolk en coach wil ik mensen bewust maken van hun blinde vlekken t.a.v. hun gezondheid en leefgedrag.
Want bewustwording geeft de mogelijkheid tot verandering.
Door mensen weer te verbinden met zichzelf en hun kind kunnen ze zelf regie gaan nemen over hun eigen gezondheid en de levensinvulling zoals ze dat eigenlijk willen.

Achtergrond
Als tiener wist ik alleen dat ik mensen wilde helpen bewuster en gezonder (in de breedste zin van het woord) te leven.
Ik kom uit een hardwerkend tuindersgezin, waarin we altijd klaar stonden voor anderen.
Later heb ik zelf mogen ontdekken dat zelfzorg het beste medicijn is.
Terug kijkend ben ik fysiotherapeut geworden omdat ik het bijzonder interessant vind om te onderzoeken waarom de één gezond leefgedrag vertoond en de ander niet.
Ik heb 13 jaar met veel plezier in een praktijk gewerkt als (sport) fysiotherapeut.
In die jaren heb ik me langzaam gespecialiseerd richting een bredere benadering van gezondheid.

Eind 2017 heb ik de keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen. Ik wilde meer ruimte voor mijn eigen stijl van behandelen en meer behandeltijd voor mijn cliënten.

En in 2019 heb ik besloten om de opleiding tot kindertolk te gaan volgen.
De ingang bij volwassenen om te kijken naar hun leefstijl en gezondheid nu door de ogen van hun kind. Dit maakt voor mij het pakket compleet.